Nieuwe schipper 2024

Nieuwe schipper
Met ingang van het volgende zeilseizoen nemen we afscheid van onze schipper Henk Regts.

Henk gaat volgend jaar varen op de Grutte Pier. Dit schip is voor Henk geen onbekende. Hij is samen met zijn bemanning in 2019 kampioen geworden in de C-klasse.
Henk Regts heeft ons geholpen in de zoektocht naar een Skûtsje en we hebben destijds aan hem gevraagd of hij een aantal jaar onze schipper zou willen zijn. En zo geschiedde. De insteek hierbij was om uiteindelijk een schipper te hebben die uit onze dorpen komt.
Mogen wij aan u voorstellen onze nieuwe schipper: Enne de Vries. Enne is als bestuurslid sinds (en voor) de oprichting van de stichting al betrokken bij dit avontuur. Enne had reeds ervaring opgedaan op een ander skûtsje. Komend seizoen ligt voor hem de extra focus op het schipperen.
Bij deze willen wij Henk nogmaals bedanken voor zijn hulp bij onze speurtocht naar een Skûtsje en voor de prachtige momenten welke we al hebben meegemaakt! Komend seizoen gaan we er met ons allen een prachtig vaarseizoen van maken.
Stichting Skûtsje De Trije Doarpen
Foto: Enne de Vries